Miesto a čas

Kategórie:

1. Perkelty A guláše
1/1. Hovädzí, bravčový guláš, perkelty
1/2. Guláš z diviny
1/3. Fazuľový guláš
1/4. Držkový perkelt
1/5. Jedlá z diviny

2. JEDLÁ Z RÝB
2/1. „Halászlé“
2/2. Jedlá z rýb

3. VOĽNÁ KATEGÓRIA – mäsité jedlá

4. VOĽNÁ KATEGÓRIA – bezmäsité jedlá
4/1. Bezmäsité jedlá
4/2. Bezmäsité jedlá vegánskym spôsobom
4/3. Bezgluténové bezmäsité jedlá vegánskym spôsobom

5. GRILOVANÉ JEDLÁ

Najdôležitejšie zmeny

Podmienky súťaže

Príprava jedál:

Hodnotenie

 1. Najkrajší vzhľad, nápaditosť, oblečenie, najlepšia nálada v družstve
  Hodnotí sa nápaditosť a kreativita, vzhľad a výzdoba stánku a okolia priestoru na varenie.
  Odborná porota hodnotí aj celkovú náladu, spoluprácu pri príprave ako aj oblečenie členov družstva (obhliadka priamo pri priestoroch varenia v čase od 9:30 do 12:30 hod.).
 2. Chuť a servírovanie
  Hodnotenie chuti, vzhľadu a estetiky sa dube bodovať pri hromadnej degustácii na degustačných stoloch.
  Hodnotí cca 10-15 členná odborná porota (obhliadka a degustácia pri hromadnom degustačnom stole od 13:30 hod.).
 3. Cena obecenstva
  Hodnotí sa celkový dojem, vzhľad, atmosféra družstva. Hodnotí obecenstvo, návštevníci na základe hlasovacích lístkov.
 4. Recept gastrofestivalu 2024
  Družstvá odovzdajú svoje recepty /ingrediencie + postup varenia/ v rámci možností:
  a/ v elektronickej forme /word alebo PDF/
  b/ v papierovej forme
  Pri vyhlásení výsledkov bude vylosovaný víťazný recept.
  Plánujeme vydať knihu Gastrofestivalu z Vašich receptov! Družstvá pri registrácií môžu odovzdať recepty jedál, s ktorými budú súťažiť. Recepty prosíme odovzdať elektronicky alebo vo vytlačenej forme. Poprosíme uviesť názov družstva, suroviny a postup prípravy. Môžu nám poslať svoje recepty aj družstvá, ktoré získali u nás ocenenia už aj v predošlých rokoch. Prosíme uviesť názov družstva, recept /suroviny+ prípravu jedál/, ako aj rok a druh ocenenia - cena zlatej, striebornej, bronzovej varešky alebo iné ocenenia. Môžete pripojiť aj fotku jedál / vo formáte jpg/. O tom, ktoré recepty sa dostanú do knihy Gastrofestivalu rozhodne odborná porota.

  Recepty /popr. aj s fotkami/ prosíme posielať na e-mail: info@gastrofest.sk alebo gastrofest@gastrofest.sk. Ďakujeme

V každej kategórii bude vyhlásené na základe získaných bodov zlatá, strieborná, bronzová cena.

Cena štartovného obsahuje - Organizátori zabezpečia

Možnosti vypožičania: pivný set, podstavec, chladiaci box

Súťažiaci si sami zabezpečia

Označenie a názvy družstiev

Postup pri registrácie do súťaže

Registrácia

Miesto registrácie Spôsob registrácie

Prístup s autami do areálu

Prístup s autami k priestoru na varenie je povolený len nasledovne:
2024-08-01 00:00:00

Dôležité upozornenia k autám

Podmienky používania elektrickej energie

Používanie elektrocentrály je zakázané !!!

Podmienky k získaniu elektrickej prípojky na podujatí

 1. Vyplniť žiadosť na pripojenie elektrických zariadení
 2. Vyplniť objednávku na pripojenie
 3. Odovzdať organizátorovi fotokópie revíznych správ alebo protokoly o bezpečnosti zariadení najneskôr do 15.7.2024
  (doklady je možné odovzdať osobne v kancelárii Oaza Camp, alebo zaslať poštou na adresu organizátora.)
 4. Zaplatenie poplatku najneskôr do 15.7.2024
 5. Podpísať dohodu o pripojení medzi odberateľom a dodávateľom

Bezpečnosť pri varení

Ochrana životného prostredia

Do rieky Váh je prísne zakázané hádzať akékoľvek odpady!

Zákazy

Družstvá, ktoré porušia hore uvedené pravidlá budú vylúčené zo súťaže, musia opustiť areál festivalu bez nároku na vrátenie štartovného!
Dodržiavanie týchto pravidiel bude prísne kontrolované!!!

Rezervácia miesta

Vopred si rezervovať miesto varenia je možné len osobne u organizátorov súťaže.

Odmietnutie prihlášky

Usporiadatelia majú právo odmietnuť prihlášky, ak:

Štartovné

Jedno družstvo so zaplatením 1x štartovného môže súťažiť len s jedným druhom jedla!

Cenník štartovného je príloha pravidiel súťaže ako samostatný dokument.

Cenník štartovného

Doporučený postup súťaže

Dôležité časy

Záver

Prihlásenie do súťaže len s presne a úplne vyplnenou prihláškou! Súpisku stačí odovzdať do 25.7.2024.

Prihlášky po termíne uzávierky, t.j. 25.7.2024, neprijímame a žiadne zmeny kvôli spracovaniu údajov po tomto termíne neakceptujeme!

Aby sme predišli nedorozumeniam a prípadným konfliktom, prosíme dôkladne preštudovať a dodržiavať hore uvedené pravidlá ako aj všeobecné podmienky Gastrofestivalu.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá súťaže.

Miesto a čas

Kategórie:

1. Perkelty A guláše
1/1. Hovädzí, bravčový guláš, perkelty
1/2. Guláš z diviny
1/3. Fazuľový guláš
1/4. Držkový perkelt
1/5. Jedlá z diviny

2. JEDLÁ Z RÝB
2/1. „Halászlé“
2/2. Jedlá z rýb

3. VOĽNÁ KATEGÓRIA – mäsité jedlá

4. VOĽNÁ KATEGÓRIA – bezmäsité jedlá
4/1. Bezmäsité jedlá
4/2. Bezmäsité jedlá vegánskym spôsobom
4/3. Bezgluténové bezmäsité jedlá vegánskym spôsobom

5. GRILOVANÉ JEDLÁ

Najdôležitejšie zmeny

Podmienky súťaže

Príprava jedál:

Hodnotenie

 1. Najkrajší vzhľad, nápaditosť, oblečenie, najlepšia nálada v družstve
  Hodnotí sa nápaditosť a kreativita, vzhľad a výzdoba stánku a okolia priestoru na varenie.
  Odborná porota hodnotí aj celkovú náladu, spoluprácu pri príprave ako aj oblečenie členov družstva (obhliadka priamo pri priestoroch varenia v čase od 9:30 do 12:30 hod.).
 2. Chuť a servírovanie
  Hodnotenie chuti, vzhľadu a estetiky sa dube bodovať pri hromadnej degustácii na degustačných stoloch.
  Hodnotí cca 10-15 členná odborná porota (obhliadka a degustácia pri hromadnom degustačnom stole od 13:30 hod.).
 3. Cena obecenstva
  Hodnotí sa celkový dojem, vzhľad, atmosféra družstva. Hodnotí obecenstvo, návštevníci na základe hlasovacích lístkov.
 4. Recept gastrofestivalu 2024
  Družstvá odovzdajú svoje recepty /ingrediencie + postup varenia/ v rámci možností:
  a/ v elektronickej forme /word alebo PDF/
  b/ v papierovej forme
  Pri vyhlásení výsledkov bude vylosovaný víťazný recept.
  Plánujeme vydať knihu Gastrofestivalu z Vašich receptov! Družstvá pri registrácií môžu odovzdať recepty jedál, s ktorými budú súťažiť. Recepty prosíme odovzdať elektronicky alebo vo vytlačenej forme. Poprosíme uviesť názov družstva, suroviny a postup prípravy. Môžu nám poslať svoje recepty aj družstvá, ktoré získali u nás ocenenia už aj v predošlých rokoch. Prosíme uviesť názov družstva, recept /suroviny+ prípravu jedál/, ako aj rok a druh ocenenia - cena zlatej, striebornej, bronzovej varešky alebo iné ocenenia. Môžete pripojiť aj fotku jedál / vo formáte jpg/. O tom, ktoré recepty sa dostanú do knihy Gastrofestivalu rozhodne odborná porota.

  Recepty /popr. aj s fotkami/ prosíme posielať na e-mail: info@gastrofest.sk alebo gastrofest@gastrofest.sk. Ďakujeme

V každej kategórii bude vyhlásené na základe získaných bodov zlatá, strieborná, bronzová cena.

Cena štartovného obsahuje - Organizátori zabezpečia

Možnosti vypožičania: pivný set, podstavec, chladiaci box

Súťažiaci si sami zabezpečia

Označenie a názvy družstiev

Postup pri registrácie do súťaže

Registrácia

Miesto registrácie Spôsob registrácie

Prístup s autami do areálu

Prístup s autami k priestoru na varenie je povolený len nasledovne:
2024-08-01 00:00:00

Dôležité upozornenia k autám

Podmienky používania elektrickej energie

Používanie elektrocentrály je zakázané !!!

Podmienky k získaniu elektrickej prípojky na podujatí

 1. Vyplniť žiadosť na pripojenie elektrických zariadení
 2. Vyplniť objednávku na pripojenie
 3. Odovzdať organizátorovi fotokópie revíznych správ alebo protokoly o bezpečnosti zariadení najneskôr do 15.7.2024
  (doklady je možné odovzdať osobne v kancelárii Oaza Camp, alebo zaslať poštou na adresu organizátora.)
 4. Zaplatenie poplatku najneskôr do 15.7.2024
 5. Podpísať dohodu o pripojení medzi odberateľom a dodávateľom

Bezpečnosť pri varení

Ochrana životného prostredia

Do rieky Váh je prísne zakázané hádzať akékoľvek odpady!

Zákazy

Družstvá, ktoré porušia hore uvedené pravidlá budú vylúčené zo súťaže, musia opustiť areál festivalu bez nároku na vrátenie štartovného!
Dodržiavanie týchto pravidiel bude prísne kontrolované!!!

Rezervácia miesta

Vopred si rezervovať miesto varenia je možné len osobne u organizátorov súťaže.

Odmietnutie prihlášky

Usporiadatelia majú právo odmietnuť prihlášky, ak:

Štartovné

Jedno družstvo so zaplatením 1x štartovného môže súťažiť len s jedným druhom jedla!

Cenník štartovného je príloha pravidiel súťaže ako samostatný dokument.

Cenník štartovného

Doporučený postup súťaže

Dôležité časy

Záver

Prihlásenie do súťaže len s presne a úplne vyplnenou prihláškou! Súpisku stačí odovzdať do 25.7.2024.

Prihlášky po termíne uzávierky, t.j. 25.7.2024, neprijímame a žiadne zmeny kvôli spracovaniu údajov po tomto termíne neakceptujeme!

Aby sme predišli nedorozumeniam a prípadným konfliktom, prosíme dôkladne preštudovať a dodržiavať hore uvedené pravidlá ako aj všeobecné podmienky Gastrofestivalu.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá súťaže.