Miesto a čas

Kategórie:

 1. Hovädzí, bravčový guláš
 2. Guláš z diviny
 3. Fazuľový guláš
 4. „Halászlé“
 5. Držkový perkelt
 6. Grilované jedlá
 7. Jedlá z rýb
 8. Jedlá z diviny
 9. Voľná kategória – mäsité jedlá
 10. Voľná kategória – bezmäsité jedlá
 11. Extra kategória s názvom „Kúzlo s pivom STAROPRAMEN“

Podmienky súťaže

Podmienky pre kategóriu „ Kúzlo s pivom STAROPRAMEN “

Do tejto extra kategórie je možné sa prihlásiť tromi spôsobmi:
 1. klasické prihlásenie do tejto kategórie podľa štandardných podmienok (1 prihláška -1x štartovné- vstupenky na max. 10 osôb), alebo
 2. za poplatok 10,00 Eur - družstvá, ktoré sú prihlásené aspoň do jednej kategórie (bez nároku na ďalšie vstupenky), alebo
 3. družstvá, ktoré sa prihlásia najmenej 3 družstvami, majú túto extra kategóriu bezplatne (bez nároku na ďalšie vstupenky).
Popis extra kategórie

Príprava jedál:

Hodnotenie

 1. Najkrajší vzhľad, nápaditosť, oblečenie, najlepšia nálada v družstve
  Hodnotí sa nápaditosť a kreativita, vzhľad a výzdoba stánku a okolia priestoru na varenie.
  Odborná porota hodnotí aj celkovú náladu, spoluprácu pri príprave ako aj oblečenie členov družstva (obhliadka priamo pri priestoroch varenia v čase od 9:30 do 12:30 hod.).
 2. Chuť a servírovanie
  Hodnotenie chuti, vzhľadu a estetiky sa dube bodovať pri hromadnej degustácii na degustačných stoloch.
  Hodnotí cca 20 - 30 členná odborná porota (obhliadka a degustácia pri hromadnom degustačnom stole od 13:30 hod.).
 3. Cena obecenstva
  Hodnotí sa celkový dojem, vzhľad, atmosféra družstva. Hodnotí obecenstvo, návštevníci na základe hlasovacích lístkov.
 4. Recept gastrofestivalu
  Družstvá odovzdajú svoje recepty na vopred pripravenom tlačive, ktoré bude pripravené a odovzdané družstvám spolu s náramkami. Recept uloží do kotlíka, ktorý bude umiestnený pri degustačnom stole. Pri vyhlásení výsledkov bude vylosovaný víťazný recept.

V každej kategórii bude vyhlásené na základe získaných bodov zlatá, strieborná, bronzová cena.

Organizátori zabezpečia

Súťažiaci si sami zabezpečia

Označenie a názvy družstiev

Postup pri registrácie do súťaže

Registrácia

Miesto registrácie Spôsob registrácie

Prístup s autami do areálu

Prístup s autami k priestoru na varenie je povolený len nasledovne:
2018-08-02 00:00:00

Dôležité upozornenia k autám

Podmienky používania elektrickej energie

!!! Používanie elektrocentrály je možné len so súhlasom organizátora!!!

Podmienky k získaniu elektrickej prípojky na podujatí

 1. Vyplniť žiadosť na pripojenie elektrických zariadení
 2. Vyplniť objednávku na pripojenie
 3. Odovzdať organizátorovi fotokopie revíznych správ alebo protokoly o bezpečnosti zariadení najneskôr do 15.7.2018
  (doklady je možné odovzdať osobne v kancelárii Oaza Camp, alebo zaslať poštou na adresu organizátora.)
 4. Zaplatenie poplatku najneskôr do 15.7.2018
 5. Podpísať dohodu o pripojení medzi odberateľom a dodávateľom

Bezpečnosť pri varení

Ochrana životného prostredia

Do rieky Váh je prísne zakázané hádzať akékoľvek odpady!

Zákazy

Družstvá, ktoré porušia hore uvedené pravidlá budú vylúčené zo súťaže, musia opustiť areál festivalu bez nároku na vrátenie štartovného!
Dodržiavanie týchto pravidiel bude prísne kontrolované!!!

Rezervácia miesta

Vopred si rezervovať miesto varenia je možné len osobne u organizátorov súťaže.

Odmietnutie prihlášky

Usporiadatelia majú právo odmietnuť prihlášky, ak:

Štartovné

Jedno družstvo so zaplatením 1x štartovného môže súťažiť len s jedným druhom jedla!

Cenník štartovného je príloha pravidiel súťaže ako samostatný dokument.

Cenník štartovného

Doporučený postup súťaže

Dôležité časy

Záver

Prihlásenie do súťaže len s presne a úplne vyplnenou prihláškou! Súpisku stačí odovzdať do 25.7.2018.

Prihlášky po termíne uzávierky, t.j. 25.7.2018, neprijímame a žiadne zmeny kvôli spracovaniu údajov po tomto termíne neakceptujeme!

Aby sme predišli nedorozumeniam a prípadným konfliktom, prosíme dôkladne preštudovať a dodržiavať hore uvedené pravidlá ako aj všeobecné podmienky Gastrofestivalu.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá súťaže.

Miesto a čas

Kategórie:

 1. Hovädzí, bravčový guláš
 2. Guláš z diviny
 3. Fazuľový guláš
 4. „Halászlé“
 5. Držkový perkelt
 6. Grilované jedlá
 7. Jedlá z rýb
 8. Jedlá z diviny
 9. Voľná kategória – mäsité jedlá
 10. Voľná kategória – bezmäsité jedlá
 11. Extra kategória s názvom „Kúzlo s pivom STAROPRAMEN“

Podmienky súťaže

Podmienky pre kategóriu „ Kúzlo s pivom STAROPRAMEN “

Do tejto extra kategórie je možné sa prihlásiť tromi spôsobmi:
 1. klasické prihlásenie do tejto kategórie podľa štandardných podmienok (1 prihláška -1x štartovné- vstupenky na max. 10 osôb), alebo
 2. za poplatok 10,00 Eur - družstvá, ktoré sú prihlásené aspoň do jednej kategórie (bez nároku na ďalšie vstupenky), alebo
 3. družstvá, ktoré sa prihlásia najmenej 3 družstvami, majú túto extra kategóriu bezplatne (bez nároku na ďalšie vstupenky).
Popis extra kategórie

Príprava jedál:

Hodnotenie

 1. Najkrajší vzhľad, nápaditosť, oblečenie, najlepšia nálada v družstve
  Hodnotí sa nápaditosť a kreativita, vzhľad a výzdoba stánku a okolia priestoru na varenie.
  Odborná porota hodnotí aj celkovú náladu, spoluprácu pri príprave ako aj oblečenie členov družstva (obhliadka priamo pri priestoroch varenia v čase od 9:30 do 12:30 hod.).
 2. Chuť a servírovanie
  Hodnotenie chuti, vzhľadu a estetiky sa dube bodovať pri hromadnej degustácii na degustačných stoloch.
  Hodnotí cca 20 - 30 členná odborná porota (obhliadka a degustácia pri hromadnom degustačnom stole od 13:30 hod.).
 3. Cena obecenstva
  Hodnotí sa celkový dojem, vzhľad, atmosféra družstva. Hodnotí obecenstvo, návštevníci na základe hlasovacích lístkov.
 4. Recept gastrofestivalu
  Družstvá odovzdajú svoje recepty na vopred pripravenom tlačive, ktoré bude pripravené a odovzdané družstvám spolu s náramkami. Recept uloží do kotlíka, ktorý bude umiestnený pri degustačnom stole. Pri vyhlásení výsledkov bude vylosovaný víťazný recept.

V každej kategórii bude vyhlásené na základe získaných bodov zlatá, strieborná, bronzová cena.

Organizátori zabezpečia

Súťažiaci si sami zabezpečia

Označenie a názvy družstiev

Postup pri registrácie do súťaže

Registrácia

Miesto registrácie Spôsob registrácie

Prístup s autami do areálu

Prístup s autami k priestoru na varenie je povolený len nasledovne:
2018-08-02 00:00:00

Dôležité upozornenia k autám

Podmienky používania elektrickej energie

!!! Používanie elektrocentrály je možné len so súhlasom organizátora!!!

Podmienky k získaniu elektrickej prípojky na podujatí

 1. Vyplniť žiadosť na pripojenie elektrických zariadení
 2. Vyplniť objednávku na pripojenie
 3. Odovzdať organizátorovi fotokopie revíznych správ alebo protokoly o bezpečnosti zariadení najneskôr do 15.7.2018
  (doklady je možné odovzdať osobne v kancelárii Oaza Camp, alebo zaslať poštou na adresu organizátora.)
 4. Zaplatenie poplatku najneskôr do 15.7.2018
 5. Podpísať dohodu o pripojení medzi odberateľom a dodávateľom

Bezpečnosť pri varení

Ochrana životného prostredia

Do rieky Váh je prísne zakázané hádzať akékoľvek odpady!

Zákazy

Družstvá, ktoré porušia hore uvedené pravidlá budú vylúčené zo súťaže, musia opustiť areál festivalu bez nároku na vrátenie štartovného!
Dodržiavanie týchto pravidiel bude prísne kontrolované!!!

Rezervácia miesta

Vopred si rezervovať miesto varenia je možné len osobne u organizátorov súťaže.

Odmietnutie prihlášky

Usporiadatelia majú právo odmietnuť prihlášky, ak:

Štartovné

Jedno družstvo so zaplatením 1x štartovného môže súťažiť len s jedným druhom jedla!

Cenník štartovného je príloha pravidiel súťaže ako samostatný dokument.

Cenník štartovného

Doporučený postup súťaže

Dôležité časy

Záver

Prihlásenie do súťaže len s presne a úplne vyplnenou prihláškou! Súpisku stačí odovzdať do 25.7.2018.

Prihlášky po termíne uzávierky, t.j. 25.7.2018, neprijímame a žiadne zmeny kvôli spracovaniu údajov po tomto termíne neakceptujeme!

Aby sme predišli nedorozumeniam a prípadným konfliktom, prosíme dôkladne preštudovať a dodržiavať hore uvedené pravidlá ako aj všeobecné podmienky Gastrofestivalu.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto pravidlá súťaže.