Upozornenie

Jedno družstvo so zaplatením 1x štartovného môže súťažiť len s jedným druhom jedla!

Ceny štartovného sú platné v prípade:


Štartovné

Pre družstvá ktoré sa zúčastnili Gastrofestivalu aspoň 5x a odovzdali porciu na degustáciu

do 22.6.2024
80,- €
do 14.7.2024
90,- €
do 25.7.2024
100,- €

Pre družstvá ktoré sa zúčastnili Gastrofestivalu aspoň 1x a odovzdali porciu na degustáciu

do 22.6.2024
90,- €
do 14.7.2024
100,- €
do 25.7.2024
110,- €

Ostatné družstvá

do 22.6.2024
100,- €
do 14.7.2024
110,- €
do 25.7.2024
120,- €