Upozornenie

Jedno družstvo so zaplatením 1x štartovného môže súťažiť len s jedným druhom jedla!

Ceny štartovného sú platné v prípade:


Štartovné

Pre družstvá ktoré sa zúčastnili Gastrofestivalu aspoň 5x a odovzdali porciu na degustáciu

do 31.5.2018
50,- €
do 30.6.2018
60,- €
do 25.7.2018
70,- €

Pre družstvá ktoré sa zúčastnili Gastrofestivalu aspoň 1x a odovzdali porciu na degustáciu

do 31.5.2018
60,- €
do 30.6.2018
70,- €
do 25.7.2018
80,- €

Ostatné družstvá

do 31.5.2018
70,- €
do 30.6.2018
80,- €
do 25.7.2018
90,- €