Upozornenie

Jedno družstvo so zaplatením 1x štartovného môže súťažiť len s jedným druhom jedla!

Ceny štartovného sú platné v prípade:


Štartovné

Pre družstvá ktoré sa zúčastnili Gastrofestivalu aspoň 5x a odovzdali porciu na degustáciu

do 31.5.2023
100,- €
do 30.6.2023
110,- €
do 28.7.2023
120,- €

Pre družstvá ktoré sa zúčastnili Gastrofestivalu aspoň 1x a odovzdali porciu na degustáciu

do 31.5.2023
110,- €
do 30.6.2023
120,- €
do 28.7.2023
130,- €

Ostatné družstvá

do 31.5.2023
120,- €
do 30.6.2023
130,- €
do 28.7.2023
140,- €