A rendezvény megnevezése: 21. OÁZA International Gastrofestival (továbbiakban csak fesztivál)

Helyszín: Oaza Camp Kamocsa

Rendező:

Občianske združenie-OÁZA Komoča OÁZA Kamocsa-Polgári társulás
941 21 Komoča 231
IČO: 37856871 DIČ: 2022167697
a társulás elnöke: Tibor Lukács, törvényes képviselő
Infotel:00421 918 749 233

BELÉPÉS

A jegy megvásárlásával, illetve felmutatásával belépéskor a jegy tulajdonosa kifejezi belegyezését az itt olvasható, rendezők által megfogalmazott általános előírásokkal, a helyszín üzemeltetési szabályaival és a rendezőség által felállított szabályokkal, amelyek ezzel összefüggenek. A rendezvény szabályai megtalálhatóak a rendezvény weboldalán, a helyszínen és a rendezőknél egyaránt. A látogatók a jegy megvásárlásával kötelesek betartani a Szlovák Köztársaság érvényben lévő jogi szabályait és előírásait.

A rendezvényre megvásárolt belépőjegy nem visszaváltható, nem átvihető, nem váltható ki más rendezvényre és nem kicserélhető. A rendezőség a rendezvény időpontjának kezdetére és időtartamának esetleges megváltoztatására jogot tart. A rendezőség nem vállal felelősséget az időpont megváltoztatásért, ha annak okát nem tudja befolyásolni (pl. a fellépő késése, természeti katasztrófa, árvíz, vihar, vis major stb.) A befizetett jegyárak és a nevezési díj visszaváltása ebben az esetben nem lehetséges. A rendezőség köteles visszaadni a látogatónak a jegyár összegét abban az esetben, ha a rendezvény végleges lemondására kerülne sor. A látogató a megszüntetett rendezvény dátumától 15 napon belül visszaigényelheti a jegyárat. Ebben az esetben a pénz ellenében a látogatónak le kell adnia a jegyet a rendezőségnek.

A rendezvény belépésére a látogatók kötelesek az arra kijelölt bejáratokat használni. Ez érvényes többszöri be- és kilépéskor egyaránt. A látogató csak akkor jogosult belépni a rendezvény területére, ha érvényes jeggyel rendelkezik. Az első belépéskor a rendezvény helyszínére a jegy karszalagra lesz cserélve. A karszalag sérüléséért vagy elvesztéséért a rendezőség nem vállal felelősséget! A karszalag, melyekkel megjelölik a látogatókat a rendezőség tulajdona a rendezvény végéig. Többszöri belépéskor a rendezvényre minden látogató karszalaggal kell, hogy igazolja magát. Abban az esetben, ha a látogató nem rendelkezik érvényes karszalaggal vagy a karszalag sérült, a biztonsági szolgálat kivezeti a rendezvény helyszínéről és a látogató köteles kártérítést fizetni minimálisan 50,- € értékben. A látogatók a jegyvásárlással beleegyeznek, hogy a rendezőség nem felel személyes tárgyaikért, illetve az egészségükért, és az esetleges kiszámíthatatlan eseményekért. Kiszámíthatatlan eseménynek számít felsőbb rendelkezés, az állam vagy egyéb illetékes személyek beavatkozása, időjárás, hiba a kommunikációs összeköttetésben, technikai akadályok, nem megfelelő elektromos ellátás, törvények helyes betartása vagy engedélyezési feltételek egy harmadik személy által, törvényi kötelezettségek betartása, mint például a nyilvánosság tájékoztatása. A fesztivál minden időjárási körülmény között megrendezésre kerül, ellenben a rendezőnek jogában áll megváltoztatni az időpontot vagy a helyszínt abban az esetben, ha elkerülhetetlen és kiszámíthatatlan esemény vagy természeti katasztrófa következik be. Ebben az esetben a jegyek nem visszaválthatóak.

Abban az esetben, ha katasztrófahelyzet alakulna ki a rendezvény ideje alatt és a terület kiürítésére kerülne sor, kérjük látogatóinkat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, kövessék a szervezők illetve biztonsági szolgálat emberei által kiadott utasításokat és a területet az arra kijelölt menekülési útvonalakon hagyják el, amelyek az evakuációs térképen láthatóak és amelyek a bejárat mellet elhelyezve is megtalálhatóak.

A rendezőség nem vállal felelősséget az esetleges egészségügyi sérülésekért, amelyet a fény és hangtechnika negatív hatásai okozhatnak az egyénre a fesztivál időtartama alatt. A látogató a jegy megvásárlásával tudomásul veszi, hogy a rendezőség nem vállal felelősséget a személyes értékek, tárgyak elvesztéséért vagy lopásért, mint például sátor, illetve az abban található tárgyak és tárgyak, amelyek a látogatónál és rajta megtalálhatóak. A látogató a jegy megvásárlásával tudomásul veszi, hogy köteles betartani minden szabályt, amely az itt feltüntetett feltételekben, üzemeltetési előírásban és a rendezők által adott utasításokban vagy a rendező által megbízott harmadik személy által kiadott utasításban szerepel. Ezek megszegése felhatalmazza a rendezőket vagy a rendezők által megbízott személyeket, hogy a látogatót kivezesse a fesztivál területéről, elkobozza karszalagját és megakadályozza a visszajutását.

BELÉPŐJEGY

12 évesnél fiatalabb személyek csak szülői felügyelettel és érvényes jeggyel (50 % árengedmény az eredeti jegyárból) léphetnek be a rendezvényre.

A látogató karszalagot kap érvényes jegy felmutatása, a belépőjegy befizetése vagy a nevezési díj befizetése után, amely a csuklójára lesz helyezve. A karszalagot kötelesek felmutatni a rendezvény belépésekor és a fesztivál területén is. A karszalag értékcikknek számít, ezért annak elvesztése vagy sérülése esetén elveszti érvényességét és a következő ismétléses belépés anélkül nem lehetséges. Azoknak a látogatóknak, akik nem rendelkeznek karszalaggal, el kell hagyniuk a rendezvény területét. A karszalagot kötelesek viselni a csuklójukon a rendezvény teljes időtartama alatt. A jegy és az ehhez tartozó jogok a rendező által közzétett árjegyzékben találhatóak meg.

A karszalag és a jegy értékcikknek számítanak, tehát mindennemű hamisítása bűncselekménynek számít a 300/2005 számú törvény értelmében. Bűncselekmény a későbbi előírások értelmében. Az értékcsökkent és utólagosan megjavított jegy vagy karszalag nem érvényes.

TILTÁSOK

 • Tilos a behozatala/ terjesztése mindennemű pirotechnikai tárgynak, robbanóanyagnak és gyúlékony anyagnak
 • Tilos a behozatala/ terjesztése mindennemű kábítószereknek, mérgező anyagoknak és tudatmódosító szereknek
 • Tilos a behozatala/terjesztése mindennemű törékeny üvegnek
 • Tilos a behozatala/ terjesztése mindennemű fegyvernek, tárgynak, amely veszélyeztetheti a többi látogató egészségét
 • Tilos a behozatala/ terjesztése minden fajta sörnek
 • Tilos a parkolón való sátorozás
 • Tilos a belépés a színpadra, tilos az ugrálás a színpadról, tilos a belépés olyan helyekre ahová csak az arra jogosult személyek léphetnek be
 • Tilos az árusítása minden olyan árucikknek, amelyre a rendező nem adott írásos engedélyt
 • Tilos minden olyan cselekvés, amely bármilyen kárt vagy károsodást okozhat más látogatóknak és / vagy szervezőknek és / vagy más személyeknek, akik részt vesznek a rendezvényen.

ALKOHOL ÉS DROGOK

18 évesnél fiatalabb személyeknek szigorúan tilos mindennemű alkoholos ital fogyasztása és függőséget okozó anyagok használata.

FÉNYKÉP ÉS VIDEÓFELVÉTEL

A rendezvény látogatója beleegyezik, hogy az általa készített fotók vagy más felvételek (videó és hanganyag), feljegyzések a rendezvényről felhasználhatóak a jövőben a fesztivál reklámozására / terjesztésének céljából. A látogató beleegyezését adja, hogy az általa készített fényképek, videofelvételek, filmek vagy egyéb feljegyzések készítése esetén mindenféle pénzügyi visszatérítés nélkül a rendezőség használatába kerülhetnek. Továbbá a látogatók a jegy megvásárlásával beleegyeznek, hogy nem fognak semmilyen hamis információt közzétenni vagy terjeszteni, amely szabotálhatná a rendezvényt, illetve amely sérthetné a rendezvény és a rendezőség jó nevét.

A BENEVEZETT CSAPATOK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Személyes adatnak nevezhető minden olyan adat információ egy konkrét személyről, mely közvetlenül vagy közvetetten beazonosítja az adott személyt, különösen olyan azonosítók alapján, mint pl. keresztnév, vezetéknév; telefonszám; levelezési cím/lakcím/számlázási cím; e-mai cím; személyi szám, útlevél szám. A szervező ezen személyes adatokat célirányosan a gasztrofesztivál szervezéséhez használja fel. Az adott célszemély személyes adatai elektronikus és saját kezűleg is feldolgozásra kerülnek. A személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk.

INFOSÁTOR

A rendezvény helyszínen lévő információs sátorban az összes gasztrofesztivállal kapcsolatos kérdésére választ kaphat.

PARKOLÁS

Parkolás csak az arra kijelölt helyen lehetséges. A rendezőség nem vállal felelősséget az autó és az abban található tárgyak esetleges lopásáért vagy sérüléséért.

ELSŐSEGÉLY

A rendezvény területén az elsősegélynyújtás emberei egy külön erre a célra kijelölt standnál lesznek megtalálhatóak. Ez a stand jól láthatóan lesz megjelölve. Az esetlegesen fellépő egészségügyi probléma, sérülés és megbetegedés esetén kérjük haladéktalanul keressék fel őket! Kérjük Önöket, hogy indokolatlan okok miatt ne éljenek vissza az elsősegélyt nyújtó emberek munkájával!

BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

A látogatók beleegyeznek abba, hogy a rendező által felhatalmazott vagy a rendező által megbízott biztonsági szolgálat emberei személyes ellenőrzést végezzenek a látogató belépésekor és akármikor a rendezvény időtartamának ideje alatt (tovább csak SBS). Továbbá a jegy megvásárlásával a látogatók beleegyeznek abba, hogy betartják a rendező által kiadott, a rendező által megbízott személy és az általa, avagy Biztonsági szolgálat által kiadott utasításokat, illetve beleegyeznek az autójuk, biztonságuk, vagyontárgyaik és az egészségük megtartásának érdekében végrehajtott személyes ellenőrzésüket. A rendezőnek vagy a rendező által megbízott személynek joga van kivezetni a rendezvény területéről és elvenni a karszalagját annak a személynek, aki nem megfelelően viselkedik vele szemben vagy a többi látogatóval szemben anélkül, hogy visszaszolgáltatná a jegy költségeit vagy a jegyet.

ELVESZETT ÉS TALÁLT TÁRGYAK

Tanácsoljuk, hogy azokat az értékes tárgyakat, amelyekre a rendezvény alatt nincs szükségük ne hozzák magukkal. Veszteség vagy talált tárgy esetén kérjük forduljon a személyzet tagjaihoz. Az elveszetett és az ellopott dolgokért a rendezőség nem felel.

Nevezési díj

Amennyiben a főzőversenybe benevezett csapat komoly okok miatt nem tud részt venni a versenyben, köteles ezt jelenteni a szervezőknek, legkésőbb 2023. július 15- ig. A nevezési díj visszaigénylése esetében 20% kezelési költséget számolunk fel.

CAMPING - SÁTOROZÁS

Sátorozás és lakókocsiban való szállás csak az arra kijelölt helyeken lehetséges az OÁZA Camp területén. A belépőjegy a Gasztrofesztiválra nem tartalmazza a sátorozás és a lakókocsi díját. A rendezvény egész területe el van látva kellő mennyiségű szociális helységgel és ivóvízvételi lehetőséggel. Sátorozás a parkolón és a nem arra kijelölt helyeken tilos, az ilyen helyeken felállított sátrak össze lesznek pakolva a tartozékaikkal együtt. Esetleges tűz esetén kérjük keressék fel a szervezőket. A felhalmozott szemetet kérjük vigyék el a legközelebbi szemétkukába esetleg hagyják maguk után szemeteszsákban vagy nejlontáskában összecsomagolva. A személyes vagyontárgyakért, amelyek a sátorban találhatóak a rendezőség nem vállal felelősséget, ezért azt tanácsoljuk, hogy ne hagyjanak sátraikban értékes tárgyakat. Autóval való parkolás a sátor területén tilos, kérjük használják az erre kijelölt parkolókat. Kérjük kövessék a szervezők által felállított utasításokat.

FÜRDÉS

A FÜRDÉS A VÁG FOLYÓBAN SZIGORÚAN TILOS!!!

A rendező fenntartja a jogát ezeknek a szabályoknak a megváltoztatására.


A rendezvény megnevezése: 21. OÁZA International Gastrofestival (továbbiakban csak fesztivál)

Helyszín: Oaza Camp Kamocsa

Rendező:

Občianske združenie-OÁZA Komoča OÁZA Kamocsa-Polgári társulás
941 21 Komoča 231
IČO: 37856871 DIČ: 2022167697
a társulás elnöke: Tibor Lukács, törvényes képviselő
Infotel:00421 918 749 233

BELÉPÉS

A jegy megvásárlásával, illetve felmutatásával belépéskor a jegy tulajdonosa kifejezi belegyezését az itt olvasható, rendezők által megfogalmazott általános előírásokkal, a helyszín üzemeltetési szabályaival és a rendezőség által felállított szabályokkal, amelyek ezzel összefüggenek. A rendezvény szabályai megtalálhatóak a rendezvény weboldalán, a helyszínen és a rendezőknél egyaránt. A látogatók a jegy megvásárlásával kötelesek betartani a Szlovák Köztársaság érvényben lévő jogi szabályait és előírásait.

A rendezvényre megvásárolt belépőjegy nem visszaváltható, nem átvihető, nem váltható ki más rendezvényre és nem kicserélhető. A rendezőség a rendezvény időpontjának kezdetére és időtartamának esetleges megváltoztatására jogot tart. A rendezőség nem vállal felelősséget az időpont megváltoztatásért, ha annak okát nem tudja befolyásolni (pl. a fellépő késése, természeti katasztrófa, árvíz, vihar, vis major stb.) A befizetett jegyárak és a nevezési díj visszaváltása ebben az esetben nem lehetséges. A rendezőség köteles visszaadni a látogatónak a jegyár összegét abban az esetben, ha a rendezvény végleges lemondására kerülne sor. A látogató a megszüntetett rendezvény dátumától 15 napon belül visszaigényelheti a jegyárat. Ebben az esetben a pénz ellenében a látogatónak le kell adnia a jegyet a rendezőségnek.

A rendezvény belépésére a látogatók kötelesek az arra kijelölt bejáratokat használni. Ez érvényes többszöri be- és kilépéskor egyaránt. A látogató csak akkor jogosult belépni a rendezvény területére, ha érvényes jeggyel rendelkezik. Az első belépéskor a rendezvény helyszínére a jegy karszalagra lesz cserélve. A karszalag sérüléséért vagy elvesztéséért a rendezőség nem vállal felelősséget! A karszalag, melyekkel megjelölik a látogatókat a rendezőség tulajdona a rendezvény végéig. Többszöri belépéskor a rendezvényre minden látogató karszalaggal kell, hogy igazolja magát. Abban az esetben, ha a látogató nem rendelkezik érvényes karszalaggal vagy a karszalag sérült, a biztonsági szolgálat kivezeti a rendezvény helyszínéről és a látogató köteles kártérítést fizetni minimálisan 50,- € értékben. A látogatók a jegyvásárlással beleegyeznek, hogy a rendezőség nem felel személyes tárgyaikért, illetve az egészségükért, és az esetleges kiszámíthatatlan eseményekért. Kiszámíthatatlan eseménynek számít felsőbb rendelkezés, az állam vagy egyéb illetékes személyek beavatkozása, időjárás, hiba a kommunikációs összeköttetésben, technikai akadályok, nem megfelelő elektromos ellátás, törvények helyes betartása vagy engedélyezési feltételek egy harmadik személy által, törvényi kötelezettségek betartása, mint például a nyilvánosság tájékoztatása. A fesztivál minden időjárási körülmény között megrendezésre kerül, ellenben a rendezőnek jogában áll megváltoztatni az időpontot vagy a helyszínt abban az esetben, ha elkerülhetetlen és kiszámíthatatlan esemény vagy természeti katasztrófa következik be. Ebben az esetben a jegyek nem visszaválthatóak.

Abban az esetben, ha katasztrófahelyzet alakulna ki a rendezvény ideje alatt és a terület kiürítésére kerülne sor, kérjük látogatóinkat, hogy őrizzék meg nyugalmukat, kövessék a szervezők illetve biztonsági szolgálat emberei által kiadott utasításokat és a területet az arra kijelölt menekülési útvonalakon hagyják el, amelyek az evakuációs térképen láthatóak és amelyek a bejárat mellet elhelyezve is megtalálhatóak.

A rendezőség nem vállal felelősséget az esetleges egészségügyi sérülésekért, amelyet a fény és hangtechnika negatív hatásai okozhatnak az egyénre a fesztivál időtartama alatt. A látogató a jegy megvásárlásával tudomásul veszi, hogy a rendezőség nem vállal felelősséget a személyes értékek, tárgyak elvesztéséért vagy lopásért, mint például sátor, illetve az abban található tárgyak és tárgyak, amelyek a látogatónál és rajta megtalálhatóak. A látogató a jegy megvásárlásával tudomásul veszi, hogy köteles betartani minden szabályt, amely az itt feltüntetett feltételekben, üzemeltetési előírásban és a rendezők által adott utasításokban vagy a rendező által megbízott harmadik személy által kiadott utasításban szerepel. Ezek megszegése felhatalmazza a rendezőket vagy a rendezők által megbízott személyeket, hogy a látogatót kivezesse a fesztivál területéről, elkobozza karszalagját és megakadályozza a visszajutását.

BELÉPŐJEGY

12 évesnél fiatalabb személyek csak szülői felügyelettel és érvényes jeggyel (50 % árengedmény az eredeti jegyárból) léphetnek be a rendezvényre.

A látogató karszalagot kap érvényes jegy felmutatása, a belépőjegy befizetése vagy a nevezési díj befizetése után, amely a csuklójára lesz helyezve. A karszalagot kötelesek felmutatni a rendezvény belépésekor és a fesztivál területén is. A karszalag értékcikknek számít, ezért annak elvesztése vagy sérülése esetén elveszti érvényességét és a következő ismétléses belépés anélkül nem lehetséges. Azoknak a látogatóknak, akik nem rendelkeznek karszalaggal, el kell hagyniuk a rendezvény területét. A karszalagot kötelesek viselni a csuklójukon a rendezvény teljes időtartama alatt. A jegy és az ehhez tartozó jogok a rendező által közzétett árjegyzékben találhatóak meg.

A karszalag és a jegy értékcikknek számítanak, tehát mindennemű hamisítása bűncselekménynek számít a 300/2005 számú törvény értelmében. Bűncselekmény a későbbi előírások értelmében. Az értékcsökkent és utólagosan megjavított jegy vagy karszalag nem érvényes.

TILTÁSOK

 • Tilos a behozatala/ terjesztése mindennemű pirotechnikai tárgynak, robbanóanyagnak és gyúlékony anyagnak
 • Tilos a behozatala/ terjesztése mindennemű kábítószereknek, mérgező anyagoknak és tudatmódosító szereknek
 • Tilos a behozatala/terjesztése mindennemű törékeny üvegnek
 • Tilos a behozatala/ terjesztése mindennemű fegyvernek, tárgynak, amely veszélyeztetheti a többi látogató egészségét
 • Tilos a behozatala/ terjesztése minden fajta sörnek
 • Tilos a parkolón való sátorozás
 • Tilos a belépés a színpadra, tilos az ugrálás a színpadról, tilos a belépés olyan helyekre ahová csak az arra jogosult személyek léphetnek be
 • Tilos az árusítása minden olyan árucikknek, amelyre a rendező nem adott írásos engedélyt
 • Tilos minden olyan cselekvés, amely bármilyen kárt vagy károsodást okozhat más látogatóknak és / vagy szervezőknek és / vagy más személyeknek, akik részt vesznek a rendezvényen.

ALKOHOL ÉS DROGOK

18 évesnél fiatalabb személyeknek szigorúan tilos mindennemű alkoholos ital fogyasztása és függőséget okozó anyagok használata.

FÉNYKÉP ÉS VIDEÓFELVÉTEL

A rendezvény látogatója beleegyezik, hogy az általa készített fotók vagy más felvételek (videó és hanganyag), feljegyzések a rendezvényről felhasználhatóak a jövőben a fesztivál reklámozására / terjesztésének céljából. A látogató beleegyezését adja, hogy az általa készített fényképek, videofelvételek, filmek vagy egyéb feljegyzések készítése esetén mindenféle pénzügyi visszatérítés nélkül a rendezőség használatába kerülhetnek. Továbbá a látogatók a jegy megvásárlásával beleegyeznek, hogy nem fognak semmilyen hamis információt közzétenni vagy terjeszteni, amely szabotálhatná a rendezvényt, illetve amely sérthetné a rendezvény és a rendezőség jó nevét.

A BENEVEZETT CSAPATOK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Személyes adatnak nevezhető minden olyan adat információ egy konkrét személyről, mely közvetlenül vagy közvetetten beazonosítja az adott személyt, különösen olyan azonosítók alapján, mint pl. keresztnév, vezetéknév; telefonszám; levelezési cím/lakcím/számlázási cím; e-mai cím; személyi szám, útlevél szám. A szervező ezen személyes adatokat célirányosan a gasztrofesztivál szervezéséhez használja fel. Az adott célszemély személyes adatai elektronikus és saját kezűleg is feldolgozásra kerülnek. A személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk.

INFOSÁTOR

A rendezvény helyszínen lévő információs sátorban az összes gasztrofesztivállal kapcsolatos kérdésére választ kaphat.

PARKOLÁS

Parkolás csak az arra kijelölt helyen lehetséges. A rendezőség nem vállal felelősséget az autó és az abban található tárgyak esetleges lopásáért vagy sérüléséért.

ELSŐSEGÉLY

A rendezvény területén az elsősegélynyújtás emberei egy külön erre a célra kijelölt standnál lesznek megtalálhatóak. Ez a stand jól láthatóan lesz megjelölve. Az esetlegesen fellépő egészségügyi probléma, sérülés és megbetegedés esetén kérjük haladéktalanul keressék fel őket! Kérjük Önöket, hogy indokolatlan okok miatt ne éljenek vissza az elsősegélyt nyújtó emberek munkájával!

BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT

A látogatók beleegyeznek abba, hogy a rendező által felhatalmazott vagy a rendező által megbízott biztonsági szolgálat emberei személyes ellenőrzést végezzenek a látogató belépésekor és akármikor a rendezvény időtartamának ideje alatt (tovább csak SBS). Továbbá a jegy megvásárlásával a látogatók beleegyeznek abba, hogy betartják a rendező által kiadott, a rendező által megbízott személy és az általa, avagy Biztonsági szolgálat által kiadott utasításokat, illetve beleegyeznek az autójuk, biztonságuk, vagyontárgyaik és az egészségük megtartásának érdekében végrehajtott személyes ellenőrzésüket. A rendezőnek vagy a rendező által megbízott személynek joga van kivezetni a rendezvény területéről és elvenni a karszalagját annak a személynek, aki nem megfelelően viselkedik vele szemben vagy a többi látogatóval szemben anélkül, hogy visszaszolgáltatná a jegy költségeit vagy a jegyet.

ELVESZETT ÉS TALÁLT TÁRGYAK

Tanácsoljuk, hogy azokat az értékes tárgyakat, amelyekre a rendezvény alatt nincs szükségük ne hozzák magukkal. Veszteség vagy talált tárgy esetén kérjük forduljon a személyzet tagjaihoz. Az elveszetett és az ellopott dolgokért a rendezőség nem felel.

Nevezési díj

Amennyiben a főzőversenybe benevezett csapat komoly okok miatt nem tud részt venni a versenyben, köteles ezt jelenteni a szervezőknek, legkésőbb 2023. július 15- ig. A nevezési díj visszaigénylése esetében 20% kezelési költséget számolunk fel.

CAMPING - SÁTOROZÁS

Sátorozás és lakókocsiban való szállás csak az arra kijelölt helyeken lehetséges az OÁZA Camp területén. A belépőjegy a Gasztrofesztiválra nem tartalmazza a sátorozás és a lakókocsi díját. A rendezvény egész területe el van látva kellő mennyiségű szociális helységgel és ivóvízvételi lehetőséggel. Sátorozás a parkolón és a nem arra kijelölt helyeken tilos, az ilyen helyeken felállított sátrak össze lesznek pakolva a tartozékaikkal együtt. Esetleges tűz esetén kérjük keressék fel a szervezőket. A felhalmozott szemetet kérjük vigyék el a legközelebbi szemétkukába esetleg hagyják maguk után szemeteszsákban vagy nejlontáskában összecsomagolva. A személyes vagyontárgyakért, amelyek a sátorban találhatóak a rendezőség nem vállal felelősséget, ezért azt tanácsoljuk, hogy ne hagyjanak sátraikban értékes tárgyakat. Autóval való parkolás a sátor területén tilos, kérjük használják az erre kijelölt parkolókat. Kérjük kövessék a szervezők által felállított utasításokat.

FÜRDÉS

A FÜRDÉS A VÁG FOLYÓBAN SZIGORÚAN TILOS!!!

A rendező fenntartja a jogát ezeknek a szabályoknak a megváltoztatására.